Lidia Cao

Galiza

- GAL -

Nace en Santiago de Compostela - 1997

Técnica Superior en Ilustración pola EASD Pablo Picasso de A Coruña.

Dende pequena debuxaba os libros e cubría calquer superficie co bolígrafo. Interesóuse polo debuxo de figuras e rostros, analizando as expresións e o qué decir con moi pouco.

Nunca asistíu a clases particulares e considérase maiormente autodidacta. Foi en 2016 cando o muralismo tropeza no seu camiño gracias a obradoiros de iniciación a partir dos cales empeza a explorar novos mundos. Encántalle crear o volumen a través de simples liñas. A súa paleta é en gran parte monocromática, utilizando tamén cores desaturadas e pouco estridentes. Participa en varios festivais de muralismo como desOrdes Creativas (Ordes), Muro Crítico (Cáceres), VICC (Vigo) ou Urbanidades do Eixo en Portugal. Actualmente traballa como ilustradora freelance e artista mural.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/lidia.cao/

https://www.facebook.com/lidiacao.art/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST -

Santiago de Compostela - 1997

Técnica Superior en Ilustración por la EASD Pablo Picasso de A Coruña

Desde pequeña dibujaba los libros y llenaba cualquier otra cosa con el bolígrafo. Se interesó por el dibujo de figuras y rostros, analizando las expresiones y el qué decir con muy poco.

Nunca asistió a clases particulares y se considera mayormente autodidacta. Fué en 2016 cuando el muralismo tropieza en su camino gracias varios talleres de iniciación a partir de los cuales pasa a explorar nuevos mundos. Le encanta dibujar volumen a través de simples líneas, jugando con las diferentes texturas que tienes que explicar en el papel. Su paleta es mayormente monocromática, utilizando también colores desaturados y poco estridentes. Participa en varios festivales de muralismo como desOrdes Creativas (Ordes), Muro Crítico (Cáceres), VICC (Vigo)o Urbanidades do Eixo en Portugal. Actualmente trabaja com ilustradora freelance y artista mural.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/lidia.cao/

https://www.facebook.com/lidiacao.art/

 

TRABALLOS ANTERIORES: