Marina Capdevila

Cataluña

- GAL -

Ilustradora freelance afincada en Barcelona. Despois de rematar Belas Artes trasládase a Rotterdam durante ano e medio para profundizar no deseño gráfico, estudando e facendo prácticas en dous estudos. Á volta, despois de traballar como deseñadora gráfica, decide adentrarse máis na ilustración cursando un posgrado de ilustración creativa. A partir dese momento céntrase na ilustración. O que inspira a Marina é a beleza que non segue o cánones habituais como personas maiores, personaxes eternos perdidos nunha sociedade na que teñen dificultade para comprender. O que quere comunicar é o desexo de chegar á vellez con plena vitalidade. Os recursos da exaxeración e a ironía son puntos clave nas súas creacións.

 

Máis info:

https://www.marinacapdevila.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST -

Ilustradora freelance afincada en Barcelona. Después de terminar Bellas Artes se traslada a Rotterdam durante año y medio para profundizar en diseño grafico, estudiando y haciendo practicas en dos estudios. A la vuelta, después de trabajar como diseñadora gráfica, decide adentrarse más en la ilustración cursando un posgrado de ilustración creativa. A partir de ese momento se centra en la ilustración. Lo que inspira a Marina es la belleza que no sigue los cánones habituales, como personas mayores, personajes eternos perdidos en una sociedad en la que tienen dificultad para comprender. Lo que quiere comunicar es el deseo de llegar a la vejez con plena vitalidad. Los recursos de la exageración y la ironía son puntos clave en sus creaciones.

 

Más info:

https://www.marinacapdevila.com

 

TRABALLOS ANTERIORES: