Reskate

Euskadi / Cataluña

 

Galego:

 

Reskate é un colectivo artístico formado por María López e Javier de Riba, artistas visuais de Donostia e Barcelona respectivamente. O seu taller e estudio está ubicado no barrio de Sants de Barcelona.

 

Influenciados pola pintura clásica de letreiros, a cultura popular e polo deseño gráfico, o seu traballo inclúe murais, ilustracións, exposicións e instalacións. Nos seus murais, presentan obras que conectan co espazo que os rodea, representando historias e feitos da cultura local.

 

Máis info:

https://www.reskatestudio.com

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano:

 

Reskate es un colectivo artístico formado por María López y Javier de Riba, artistas visuales de Donostia y Barcelona respectivamente. Su taller estudio está ubicado en el barrio de Sants de Barcelona.

 

Influenciados por la pintura clásica de letreros, la cultura popular y el diseño gráfico, su trabajo incluye murales, ilustraciones, exposiciones e instalaciones. En sus murales, presentan obras que conectan con el espacio que los rodea, representando historias y hechos de la cultura local. 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English:

 

Reskate is an artistic collective formed by María López (1980) and Javier de Riba (1985), visual artists from Donostia-San Sebastián and Barcelona respectively. Their workshop and studio is located in the Sants district of Barcelona. Influenced by classic sign-painting, popular culture, and graphic design, their work includes murals, illustrations, exhibitions, installations, and graphic design.

 

In their murals, they present works that are connected with the space around it, representing stories and facts of the local culture. Through

this, they make visible the identity of the mural’s surroundings.

 

TRABALLOS ANTERIORES: