Xoana Almar

Galiza

Galego:

 

Xoana formouse como ilustradora, economista e antropóloga. Estudiou en Granada e é alí onde comeza a traballar no eido da pintura a partir do 2008. No 2013 volve a Galicia e constitúe xunto a Miguel Peralta e Raquel Doallo a cooperativa Cestola na Cachola, onde traballa como muralista, pintora e ilustradora.

 

No seu traballo hai influencias de artistas clásicos/as da pintura galega e doutros actuais, especialmente relacionados co mundo da ilustración e o muralismo. A través das súas personaxes, maioritariamente femininas, sobresae unha búsqueda de formas sinxelas coas que tenta expresar unha personalidade ou historia de vida. 

 

Máis info:

https://www.instagram.com/xoanaalmar/

http://www.cestolanacachola.org/web/gl/murais

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano:

 

Xoana se formó como ilustradora, economista y antropóloga. Estudió en Granada y es allí donde comienza a trabajar en el campo de la pintura a partir del 2008. En 2013 vuelve a Galicia y constituye junto a Miguel Peralta y Raquel Doallo la cooperativa Cestola na Cachola, donde trabaja como muralista, pintora e ilustradora.

 

En su trabajo conviven influencias de artistas clásicos/as de la pintura gallega y de otros actuales, especialmente relacionados con el mundo de la ilustración y el muralismo. A través de sus personajes, mayoritariamente femeninas, sobresale una búsqueda de formas sencillas con las que intenta expresar una personalidad o historia de vida. 

 

Más info:

https://www.instagram.com/xoanaalmar/

http://www.cestolanacachola.org/web/gl/murais

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English:

 

Xoana trained as an illustrator, economist and anthropologist. She studied in Granada (Spain) and was there where she started to work in the field of painting since 2008.  In 2013 she returned to Galicia to create the cooperative Cestola na Cachola with their partners Miguel Peralta and Raquel Doallo, where she works like muralist, painter and illustrator.

 

In her work coexist influences of classical artists of Galician painting and other current ones, especially related to the world of illustration and muralism.  Through her characters, mostlly female, stands out a search for simple ways with which she tries to express a personality or life story. 

 

More info:

https://www.instagram.com/xoanaalmar/

http://www.cestolanacachola.org/web/gl/murais

 

TRABALLOS ANTERIORES: