FRANCO FASOLI

FRANCO FASOLI

 

GAL.

 

Nacido en Buenos Aires no 1981, Franco Fasoli é un dos artistas máis coñecidos do panorama arxentino.

 

A arte de Fasoli introduce na súa obra as vívidas contradicións das sociedades latinoamericanas, os seus ritos e a súa aparente perpetua inestabilidade.

 

A tensión entre a cultura global dominante e as subculturas coma espazos de resistencia influírono tanto a nivel conceptual como nas súas accións ao largo da súa carreira. Múltiples formas de identidade individual e colectiva forman a columna vertebral sociolóxica do seu traballo.

 

 

 

CAST.

 

Nacido en Buenos Aires en 1981, Franco Fasoli es uno de los artistas más conocidos del panorama argentino.

 

El arte de Fasoli introduce en su obra las vívidas contradicciones de las sociedades latinoamericanas, sus rituales y su aparente perpetua inestabilidad.

 

 

La tensión entre la cultura global dominante y las subculturas como espacios de resistencia lo ha influido tanto a nivel conceptual como en sus acciones a lo largo de su carrera. Múltiples formas de identidad individual y colectiva forman la columna vertebral sociológica de su trabajo.