VAN VUU

VAN VUU

 

GAL.

 

Iván Floro (1993) é un artista e muralista nacido en Mataró. Cultiva o debuxo dende pequeno, pero é durante os anos de bacharelato cando Floro comeza a pintar a diario en fábricas e lugares abandonados. Decide non seguir unha formación artística clásica e en 2014 comenza a empregar a pintura ao óleo, que aprende a manexar observando a pintura dos grandes maestros a través da pantalla do ordenador. Pouco despois, asiste asiduamente a sesións de retrato ao natural xunto a amigos pintores da escena contemporánea barcelonesa. Con un estilo pictórico cercano ao impresionismo, as temáticas tratadas nas súas obras, versátiles e frescas, derivan da sua pertenza á xeración dos 90. Seriedade e ironía mestúranse para captar recordos da infancia ou imáxenes do presente tintadas de referencias á contracultura actual.

 

————————————

CAST.

 

Iván Floro (1993) es un artista y muralista nacido en Mataró. Cultivó el dibujo desde pequeño, pero es durante los años de bachillerato cuando Floro empieza a pintar a diario en fábricas y lugares abandonados. Decide no seguir una formación artística clásica y en 2014 comienza a emplear la pintura al óleo, que aprende a manejar fijándose en la pintura de los grandes maestros a través de la pantalla de su ordenador. Poco después, asiste asiduamente a sesiones de retrato al natural junto a más amigos pintores de la escena contemporánea barcelonesa. Con un estilo pictórico cercano al impresionismo, las temáticas tratadas en sus obras, versátiles y frescas, derivan de su pertenencia a la generación de los 90. Seriedad e ironía se entremezclan para captar recuerdos de infancia o imágenes del presente tintadas de referencias a la contracultura actual.