MAZ

 

Estará pintando na Rúa Oriente, nº 1 >>  MAPA

 

 Gal:

 

MAZ, sen dúbida é unha das figuras máis activas e interesantes do panorama da arte urbana galega e estatal. De orixe viguesa pero residente no tranquilo e rural concello de Sober (Lugo),  estudou belas artes entre España, Brasil e Portugal. Comeza a pintar graffiti en 2010 pero pouco despois pasa a realizar intervencións urbanas cun cariz máis persoal e motivado por un pensamento crítico e reflexivo. 

 

Coa intención de darlle visibilidade a diferentes problemáticas e contradiccións que teñen lugar no espazo público, e sempre dende unha perspectiva ligada ao humor critico, Maz profundiza en temas como o animalismo, a sostebilidade ou a vida en sociedade, confrontando estes conceptos con optimismo e moita retranca, sen pedir perdón nin permiso a ninguén. 

 

Utiliza a pintura na rúa coma un acto de comunicación, xerando espazos narrativos que tratan as interrelacións humano-natura, e en cada peza, a temática elexida, a técnica utilizada e a forma de expresión vense sempre subordinadas ao contexto da propia obra. 

 

Máis info sobre MAZ: 

https://www.instagram.com/mazilax/

https://www.maz.ooo/

 

——————

 

Cast:

 

MAZ, es sin duda una de las figuras más activas e interesantes del panorama del arte urbano gallego y estatal. De origen vigués pero residente en el tranquilo y rural  ayuntamiento de Sober (Lugo),  estudió bellas artes entre España, Brasil y Portugal. Comienza a pintar graffiti en 2010 pero poco después pasa a realizar intervenciones urbanas con un cariz más personal  y motivado por un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Con la intención de darle visibilidad a diferentes problemáticas y contradicciones que tienen lugar en el espacio público, y siempre desde una perspectiva ligada al humor critico, Maz profundiza en temas como el animalismo, la sostenibilidad o la vida en sociedad, confrontando estos conceptos con optimismo y mucha sorna, sin pedir perdón ni permiso a nadie. 

 

Utiliza la pintura en la calle como un acto de comunicación, generando espacios narrativos que tratan las interrelaciones humano-natura, y en cada pieza, la temática elegida, la técnica utilizada y la forma de expresión se ven siempre subordinadas al contexto de la propia obra.

 

Más info sobre MAZ: 

https://www.instagram.com/mazilax/

https://www.maz.ooo/

 

 

+ imaxes: