A.L. Crego

Este artista visual exprésase a través dos píxeles nos seus múltiples formatos. Coñecido internacionalmente por dar vida en forma de Gif ás obras de moitos famosos muralistas e das súas propias creacións en formato bucle. A.L.Crego busca os mecanismos a través dos seus loops que fagan que as persoas reaccionen, pero non como doutrina se non como espello de si mesmos. Non cree en ter ideas, se non en que élas nos teñan a nós. Según él canto máis ampliemos o noso coñecemento de todo o que nos rodea (visible e invisible), máis aberta estará a porta para que entre unha nova idea... Pero para que entre, terá que sair algunha ou fusionarse coa anterior.

 

A.L. Crego participará nas Microconferencias do Rexenera Fest, nas que compartirá connosco o seu extenso traballo e súa sesuda filosofía creativa a través das súas creacións. 

 

Máis info:

http://alcrego.tumblr.com/