Elisa Capdevila

Cataluña

Pic. A.L. Crego.

ELISA CAPDEVILA

 

Galego:

 

"HELEN"

 

Continuando coa liña de representar imáxenes basadas na súa realidade máis cotiá, a artis- ta Elisa Capdevila, déixanos este mural que evoca un momento de introspección e silencio, elementos que estiveron especialmente presentes na vida de moitos/as de nós nos últimos meses. 

Móstranos unha imaxen apacible, tranquila e introspectiva, que nos evoca a seguridade do fogar, crea esta atmósfera a través dunha luz tenue e intimista á hora de representar o espazo, isto contrasta coa figura que destaca polo traballo da luz, máis cálida e intensa, o que nos fai levar a mirada á personaxe principal. Todo isto arroupado polo realismo e a orga- nicidade acadada pola pincelada solta e certeira de Elisa Capdevila. 

 

Más info:

https://www.elisacapdevila.com

https://www.instagram.com/elisacapdevila/

 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

 

Castellano:

 

"HELEN"

 

Continuando con su línea de trabajo en la que acostumbra a representar imágenes basadas en su realidad más cotidiana, Elisa en este caso nos deja este mural que evoca un momento de introspección y silencio, elementos que han estado especialmente presentes en la vida de muchos/as de nosotros en los últimos meses.

La composición representa una imagen apacible, tranquila e introspectiva, que alude a la seguridad del hogar, generando esa atmósfera a través de una luz tenue e intimista en el tratamiento del espacio. Esto contrasta con la figura que destaca por el trabajo de la luz, más cálida e intensa, y que nos hace llevar la mirada hacia el personaje principal.

 

Más info:

https://www.elisacapdevila.com

https://www.instagram.com/elisacapdevila/

 

 


Maís imáxenes:Máis Info:


Galego:

 

A súa carreira artística comezou en 2014 estudando pintura e debuxo na escola tradicional de Barcelona. Nesa época pinta os seus primeiros murais, ao comezo como un simple exercicio onde o lenzo foi reemprazado por unha parede, per co tempo dase conta das súas posibilidades e decide enfocar o seu traballo en proxectos a unha meirande escala.

 

Dende 2017, traballa activamente en festivais de arte urbana e desenvolvendo grandes murais tanto a nivel nacional como internacional, sen deixar de lado o traballo de estudo en lenzo.

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Castellano:

 

Su carrera artística comenzó en 2014 estudiando pintura y dibujo en la escuela tradicional de Barcelona. En esa época pinta sus primeros murales, al principio como un simple ejercicio donde el lienzo fué reemplazado por una pared, pero con el tiempo se da cuenta de sus posibilidades y decide enfocar su trabajo en proyectos a una mayor escala.

 

Desde 2017, trabaja activamente en festivales de arte urbana y realiza grandes murales a nivel nacional e internacional, sin dejar de lado el trabajo de estudio en lienzo.

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

English:

 

 

Her  artistic  career  began  back  in  2014  studying  painting  and  drawing  at traditional  school  in  Barcelona. She  started  painting murals during that time, first as a mere exercise where the canvas was replaced by a wall, later realizing its  broader possibilities  and  deciding to  focus her personal work around these larger scale projects.

 

Since  2017 she  has  been actively working at urban art festivals and  developing large murals both nationally and internationally, as well  as spending  the time between these projects at her studio in Barcelona developing  her personal work on canvas.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Máis info:

https://www.elisacapdevila.com

https://www.instagram.com/elisacapdevila/

TRABALLOS ANTERIORES: