VAN VUU

VAN VÚU

 

V. Galego:

 

“BLADE TRINITY”

 

Bouguereau foi o máximo expoñente do academicismo francés do século XIX e un mestre do tratamento plástico anatómico e da pel; e O rapto de Psique é quizais un dos seus cadros máis emblemáticos.

 

Van Vúu, aos seus 28 anos, creo que xa é un virtuoso na resolución das peculiares imáxenes que escolle pra os seus traballos pictóricos, dominando a súa propia linguaxe con insultante destreza e rapidez nestas escalas enormes. Só hai que velo pintar ao cabrón! Dicía un en Carballo…

 

Este mural son quizais moitas cousas á vez… 

 

Un zoom co scroll do rato a un cadro antolóxico, unha homenaxe á pintura e ás técnicas dos mestres de antano que admira, un canto a tódolos abrazos que non nos temos dado nos últimos tempos, ou quizais, a ese rapto dos abrazos roubados… quén o sabe…?

 

Non sei moi ben se o bo de William-Adolphe se tería imaxinado algunha vez que un punk do século XXI coma o bo de Iván Floro, a.k.a. Van Vúu, fora a atraverse a profanar a súa obra e ó mesmo tempo elevala, facerlle zoom e aumentala de escala deste xeito, troleándoo a él e a si mesmo antes de que veña ninguén a facelo… Pero o conto é que si! Que se fixo, no Rexenera 2021, en Carballo, e que ademáis, disque os tribais están volvendo a ser trendy…

 

Aí o levas Willy! Como te quedas?!

 

————————-————————-————————-————————-————————-————————-

 

V. Castellano:

“BLADE TRINITY”

 

Bouguereau fué el máximo exponente del academicismo francés del s.XIX y un maestro del tratamiento plástico anatómico y de la piel; y El rapto de Psique es quizás uno de sus cuadros más emblemáticos.

 

Van Vúu, a sus 28 años, creo que es ya un virtuoso en la resolución de las peculiares imágenes que escoge para sus trabajos pictóricos, dominando su propio lenguaje con insultante destreza y rapidez en estas escalas enormes.  Solo hay que verlo pintar al cabrón, decía uno en Carballo…

 

Este mural son quizás muchas cosas a la vez… Un zoom con el scroll del ratón a un cuadro antológico, un homenaje a la pintura y a las técnicas de los maestros de antaño que admira, un canto a todos los abrazos que no nos hemos dado en los últimos tiempos, o quizás, a ese rapto de los abrazos robados… quién sabe..?

 

No se muy bien si el bueno de William-Adolphe se habría imaginado alguna vez que un punk del siglo XXI como el bueno de Iván Floro, aka Van Vúu, se habría atrevido a profanar su obra y a la vez elevarla, hacerle zoom y aumentarla de escala de esta manera, troleándole a él y a si mismo antes de que venga nadie a hacerlo… Pero la cuestión es, que si!, que se ha hecho, en el Rexenera 2021, en Carballo, y que además, parece ser que los tribales están volviendo a ser trendy… 

 

 

Ahí lo llevas Willy! Como te quedas!

 

+ info VAN VÚU

VAN VUU

 

GAL.

 

Iván Floro (1993) é un artista e muralista nacido en Mataró. Cultiva o debuxo dende pequeno, pero é durante os anos de bacharelato cando Floro comeza a pintar a diario en fábricas e lugares abandonados. Decide non seguir unha formación artística clásica e en 2014 comenza a empregar a pintura ao óleo, que aprende a manexar observando a pintura dos grandes maestros a través da pantalla do ordenador. Pouco despois, asiste asiduamente a sesións de retrato ao natural xunto a amigos pintores da escena contemporánea barcelonesa. Con un estilo pictórico cercano ao impresionismo, as temáticas tratadas nas súas obras, versátiles e frescas, derivan da sua pertenza á xeración dos 90. Seriedade e ironía mestúranse para captar recordos da infancia ou imáxenes do presente tintadas de referencias á contracultura actual.

 

————————————

CAST.

 

Iván Floro (1993) es un artista y muralista nacido en Mataró. Cultivó el dibujo desde pequeño, pero es durante los años de bachillerato cuando Floro empieza a pintar a diario en fábricas y lugares abandonados. Decide no seguir una formación artística clásica y en 2014 comienza a emplear la pintura al óleo, que aprende a manejar fijándose en la pintura de los grandes maestros a través de la pantalla de su ordenador. Poco después, asiste asiduamente a sesiones de retrato al natural junto a más amigos pintores de la escena contemporánea barcelonesa. Con un estilo pictórico cercano al impresionismo, las temáticas tratadas en sus obras, versátiles y frescas, derivan de su pertenencia a la generación de los 90. Seriedad e ironía se entremezclan para captar recuerdos de infancia o imágenes del presente tintadas de referencias a la contracultura actual.