ANA LANGEHELDT ( A.k.a. Lahe178 )

 

 

V. galego:

 

“O MEU ESCUDO PROTECTOR” 

 

Cando o estress, as presas e os monstros da idade adulta chegan pra embarullar as nosas sensibles e fráxiles cabezas, todos albergamos dentro da nosa memoria unha nena ou un neno con superpoderes, despreocupada e riseira, que porta un escudo protector. O caso é saber atopalo e lembralo con nitidez cando nos faga falla…

 

Ana Langeheldt sabe ben onde se atopa e cóntanolo nesta onírica imaxe que narra as instruccións de uso dese escudo máxico que manexaba con mestría a súa pequena Eu do pasado. 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————

 

V. Castellano: 

 

“MI ESCUDO PROTECTOR” 

 

Cuando el estress, las prisas y los monstruos de la edad adulta llegan para aturullar nuestras sensibles y frágiles cabezas, todos albergamos dentro de nuestra memoria a una niña o un niño con superpoderes, despreocupada y risueña,  que porta un escudo protector. El caso es saber encontrarlo y recordarlo con nitidez cuando nos haga falta…

 

 

Ana Langeheldt sabe bien donde se encuentra y nos lo recuerda con esta onírica imagen que narra las instrucciones de uso de ese escudo mágico que manejaba con maestría su pequeña yo del pasado.

 

Máis info e traballos de ANA LANGEHELDT

ANA LANGEHELDT

 

GAL.

 

Conocida como Lahe178 é unha artista de vocación dende moi nova, estuda na  universidade de Belas artes de Sevilla, e é precisamente nesta cidade onde encontra a inspiración máis patente na súa obra, a súa historia, o folclore e a estética, combinando e enfrentando a tradición coa contemporaneidade dentro dun marcado estilo onírico e barroco.

 

Traballa para diferentes marcas e clientes como freelance e conta con numerosas exhibicións como Montana Gallery, SC Gallery Bilbao, Caixa Forum Sevilla entre outros así como premios e publicacións diversas no campo das belas artes e da arte urbana.

 

——————————

 

CAST.

 

Conocida como Lahe178 es una artista de vocación desde muy joven, estudia en la  universidad de Bellas artes de Sevilla, y es precisamente en esta ciudad donde encuentra la inspiración más patente en su obra, su historia, el folclore y su estética, combinando y enfrentando la tradición con la contemporaneidad dentro de un marcado estilo onírico y barroco.

 

 

Trabaja para diferentes marcas y clientes como freelance y cuenta con numerosas exhibiciónes como Montana Gallery, SC Gallery Bilbao, Caixa Forum Sevilla entre otros así como premios y publicaciones diversas en el campo de las bellas artes y del arte urbano.