ALBA FABRE

 

Avenida da Milagrosa, 23

 

 

(GAL)

 

Alba Fabre acostuma a construir poéticas narrativas dende un punto de vista aberto e non concluínte. A súa obra, situada na Avenida da Milagrosa, introdúcenos na intimidade dunha parella anónima, nun momento de unión no que se susurran veladamente distintas ideas deconstruíndo certos roles da arte clásica e traendoos á nosa contemporaneidade.

 

A fraxilidade, a vulnerabilidade e a sensibilidade masculina contrapóñense á fortaleza e entereza da figura feminina, mentres os seus corpos se fusionan conformando unha imaxe delicada e potente baixo unha pincelada rápida e precisa.

 

——————

 

(ES)

 

Alba Fabre acostumbra a contruir poéticas narrativas desde un punto de vista abierto y no concluyente. Su obra situada en la Avenida da Milagrosa, nos introduce en la intimidad de una pareja anónima, en un momento de unión en el que se susurran veladamente distintas ideas  deconstruyendo ciertos roles del arte clásico y trayéndolos a nuestra contemporaneidad.

 

La fragilidad, la vulnerabilidad y la sensibilidad masculina se contraponen a la fortaleza y entereza de la figura femenina, mientras sus cuerpos se fusionan conformando una imagen delicada y potente bajo una pincelada rápida y precisa.

 

 

ALBA FABRE

ALBA FABRE (Catalunya)

 

(GAL)

 

 Alba Fabre, de educadora social a artista. O seu traballo caracterízase por un estilo figurativo próximo, en ocasións, ao Impresionismo. As suas obras interésanse pola análise da linguaxe e os conceptos da arte clásica, reproducidas nunha pintura onde a forza e a cor son o centro da atención. 

 

Formouse no Programa de Debuxo e Pintura na Barcelona Academy of Art, onde agora mesmo traballa como mestra. Á par, desenvolve a súa obra persoal no seu estudo situado tamén en Barcelona xunto a outros artistas.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/albfs/

 

———

 

(ES)

 

Alba Fabre, de educadora social a pintora y muralista. Su trabajo se caracteriza por un estilo figurativo cercano, en ocasiones, al Impresionismo.  Sus obras se interesan por el análisis del lenguaje y los conceptos del arte clásico, reproducidas en una pintura donde la fuerza y el color son el centro de atención.

 

Se formó en el Programa de Dibujo y Pintura en la Barcelona Academy of Art, donde ahora mismo trabaja como profesora. A la par, desarrolla su obra personal en su estudio situado también en Barcelona junto a otros artistas.

 

Más info:

https://www.instagram.com/albfs/