UDATXO

 

Rúa Coruña, 3

 

(GAL)

 

“Pan de onte”

 

O mural que Udatxo nos regalou este ano, está emprazado en pleno centro neurálxico de Carballo, no comezo da peatonal rúa Coruña e ao pé da principal praza do pobo onde se sitúan concello, mercado de abastos e o parque municipal. 

 

Dende moi vello, cada semana este principal enclave da vila énchese de vida e trafego coa celebración da feira semanal, onde comerciantes de toda a comarca venden os seus productos estrela: verduras, hortalizas, froitas, queixos, peixe,  e como non…?: Pan. 

O famoso pan artesán de Carballo, principal alimento da dieta galega e esencial sustento alimentario universal ao longo dos séculos.

 

Son moitos os veciños e veciñas que aínda lembran ao bo de Marcelino, un dos panadeiros máis famosos e lembrados da comarca. Daquela… cando a fame asexaba e a falta de recursos eran pan de cada día, contan os máis vellos que Marcelino cocía pan e repartía… Tamén aos que non podían pagalo…

 

——-

 

 

(ES)

 

“Pan de ayer”

 

El mural que Udatxo nos regaló este año, está emplazado en pleno centro neurálgico de Carballo, al principio de la peatonal calle Coruña y junto a la principal plaza del pueblo donde se sitúan ayuntamiento, mercado de abastos y parque municipal.

 

Desde muy antigüo, cada semana este principal enclave de la villa se llena de vida y trasiego con la celebración de la feria semanal, donde comerciantes de toda la comarca venden sus productos estrella: verduras, hortalizas, frutas, quesos, pescado, y como no…?: Pan.

El famoso pan artesano de Carballo, principal alimento de la dieta gallega y esencial sustento alimentario universal a lo largo de los siglos.

 

Son muchos los vecinos y vecinas que aún recuerdan al bueno de Marcelino, uno de los panaderos más famosos y recordados de la comarca. En aquella época….cuando el hambre acechaba y la falta de recursos eran pan de cada día, cuenta los más mayores que Marcelino cocía pan y repartía…. También a los que no podían pagarlo…

 

 

 

UDATXO

UDAXO (Euskadi)

 

(GAL)

 

Udatxo é Udane Juaristi, unha licenciada en Belas Artes natural de Azkoitia (Gipuzkoa), cuxa maior inspiración é o ambiente urbano, dende as rúas ás personaxes que as transitan, ata os elementos que a configuran, coma coches ou mobiliario urbano. Para Udane, ademáis, o espazo urbanoé un dos seus soportes, onde realiza os seus murais; sen embargo, tamén experimenta con lenzo, papel e outros, igual que coas técnicas, dende a pintura ata o collage, pasando por diferentes linguaxes.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/udatxo/

https://www.udatxo.com/eu/sarrera

 

———

 

(ES)

 

Udatxo es Udane Juaristi, una licenciada en Bellas Artes natural de Azkoitia (Gipuzkoa), cuya mayor inspiración es el ambiente urbano, desde las calles o los personajes que las transitan, hasta los elementos que la configuran, como coches o mobiliario urbano. Para Udane, además, el espacio urbano es uno de sus soportes, donde realiza sus murales; sin embargo, también experimenta con lienzo, papel y otros, igual que con las técnicas, desde la pintura hasta el collage, pasando por diferentes lenguajes.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/udatxo/

https://www.udatxo.com/eu/sarrera