Lidia Cao

Galiza

 

- GAL -

 

Como na súa habitual liña de traballo na que as personaxes posúen o peso principal na composición, Lidia acostuma a xerar unha atmósfera onírica na que as expresivas facianas convírtense en retratos psicolóxicos que adquiren unha dramaturxía latente. 

 

Neste mural  fálanos da infancia roubada dende unha linguaxe poética e simbólica. Esa que se orixina cando os pais ou titores crean un ambiente no fogar nada beneficioso para a mente das crianzas, traspasándolles os problemas aos pequenos da casa sen darse conta do que aínda son.  Pequenas persoas que non están preparadas para asumir tales responsabilidades. Unhas carencias que se reflexarán ao longo da súa vida, forzándolles a madurar e reflexionar prematuramente.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/lidia.cao/

https://www.facebook.com/lidiacao.art/

 

-------

 

- CAST-

 

 

Como en su habitual linea de trabajo en la que los personajes poseen el peso principal en la composición, Lidia acostumbra a generar una atmósfera onírica en la que los rostros expresivos funcionan como  retratos psicológicos que adquieren una dramaturgia latente. 

 

En este mural Lidia nos habla de la infancia robada desde un lenguaje poético y simbólico. Esa que se origina cuando los padres o tutores crean un ambiente en el hogar nada beneficioso para la mente de los infantes, traspasándoles los problemas a los pequeños de la casa sin darse cuenta de lo que todavía son. Pequeñas personas que no están preparadas para asumir tales responsabilidades. Unas carencias que se reflejarán a lo largo de su vida, forzándoles a madurar y reflexionar prematuramente.

 

Más info:

https://www.instagram.com/lidia.cao/

https://www.facebook.com/lidiacao.art/

 

Máis sobre LIDIA CAO:

 

- GAL -

Nace en Santiago de Compostela - 1997

Técnica Superior en Ilustración pola EASD Pablo Picasso de A Coruña.

Dende pequena debuxaba os libros e cubría calquer superficie co bolígrafo. Interesóuse polo debuxo de figuras e rostros, analizando as expresións e o qué decir con moi pouco.

Nunca asistíu a clases particulares e considérase maiormente autodidacta. Foi en 2016 cando o muralismo tropeza no seu camiño gracias a obradoiros de iniciación a partir dos cales empeza a explorar novos mundos. Encántalle crear o volumen a través de simples liñas. A súa paleta é en gran parte monocromática, utilizando tamén cores desaturadas e pouco estridentes. Participa en varios festivais de muralismo como desOrdes Creativas (Ordes), Muro Crítico (Cáceres), VICC (Vigo) ou Urbanidades do Eixo en Portugal. Actualmente traballa como ilustradora freelance e artista mural.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/lidia.cao/

https://www.facebook.com/lidiacao.art/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST -

Santiago de Compostela - 1997

Técnica Superior en Ilustración por la EASD Pablo Picasso de A Coruña

Desde pequeña dibujaba los libros y llenaba cualquier otra cosa con el bolígrafo. Se interesó por el dibujo de figuras y rostros, analizando las expresiones y el qué decir con muy poco.

Nunca asistió a clases particulares y se considera mayormente autodidacta. Fué en 2016 cuando el muralismo tropieza en su camino gracias varios talleres de iniciación a partir de los cuales pasa a explorar nuevos mundos. Le encanta dibujar volumen a través de simples líneas, jugando con las diferentes texturas que tienes que explicar en el papel. Su paleta es mayormente monocromática, utilizando también colores desaturados y poco estridentes. Participa en varios festivales de muralismo como desOrdes Creativas (Ordes), Muro Crítico (Cáceres), VICC (Vigo)o Urbanidades do Eixo en Portugal. Actualmente trabaja com ilustradora freelance y artista mural.

 

Máis info:

https://www.instagram.com/lidia.cao/

https://www.facebook.com/lidiacao.art/

 

TRABALLOS ANTERIORES: