Milu Correch

Arxentina

- GAL-

 

"Conxuro contra o amo"

 

O prometido é débeda, e xa que o ano anterior, Milu realmente tentaba facer esta obra que non puido ser finalizada pola negativa dalgún propietario, este ano decidimos convidala de novo para poder levala a cabo, e grazas á cesión este espazo do Forum por parte do Concello así se puido facer finalmente nesta nova edición.

 

igual que no mural da anterior edición, nesta ocasión a artista arxentina continúa coa serie de traballos murais nos que xoga coa idea do conxuro, representando á muller como meiga-menciñeira que acha solucións a problemáticas contemporáneas. Neste caso amósanos a dúas mulleres artellando un novo feitizo. 

 

Milu recórdanos a estigmatización da figura da menciñeira, bruxa ou meiga e coa intención de despoxala por fin de toda índole negativa e pexorativa, ataca á antiga idea das bruxas supostamente posuídas polo demo, ese ente maligno que actuaría como amo e en consecuencia élas como as súas servas. Neste caso o meigallo vai dirixido a esa figura dominante, a ese amo ou demo ao que sacrificarán e co que realizarán un novo rito de liberación coa súa cabeza atada aos seus corpos núos.

 

Unha peza moi expresiva na técnica e precisa na pincelada, cun xogo de luces e contrastes que recorda á certa pintura barroca ainda que entronca co resto da serie de conxuros anteriores na súa peculiar paleta desaturada.

 

O mural de Milu Correch está na pza dos bombeiros s/n (Forum), Carballo. >> Ver ubicación >> Link Street view:

 

Máis info:

https://www.milucorrech.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- GAL-

 

"Conjuro contra el amo"

 

Lo prometido es deuda, y ya que el año pasado Milu realmente intentaba hacer esta obra que vemos aquí y que finalmente no pudo ser acabada por la negativa del algún propietario, este año decidimos invitarla de nuevo para poder llevarla a cabo. Gracias a la cesión de este espacio del Forum por parte del ayuntamiento, asi se pudo hacer finalmente en esta nueva edición.

 

igual que en el mural del año anterior, en esta ocasión la artista argentina continúa con su serie de trabajos murales en los que juega con la idea de conjuro, representando a la mujer como bruja o curandera que encuentra soluciones a problemáticas contemporáneas.

 

En este caso nos muestra a dos mujeres emprendiendo un nuevo hechizo.

 

Milu nos recuerda la estigmatización de la figura de la  bruja con la intención de despojarla por fin de toda índole negativa y peyorativa. Ataca a la antigua idea de las brujas supuestamente poseídas por el demonio, ese ente maligno que actuaría como amo y en consecuencia ellas como sus siervas. En este caso el hechizo va dirigido a esa figura dominante, a ese amo o demonio al que sacrificarán y con el que realizarán un nuevo rito de liberación con su cabeza atada a sus cuerpos desnudos.

 

Una pieza muy expresiva en la técnica y precisa en la pincelada, con un juego de luces y contrastes que recuerda a cierta pintura barroca aun que entronca con el resto de la serie de conjuros anteriores en su peculiar paleta desaturada.

 

El mural de Milu Correch está en la pza dos bombeiros s/n (Forum), Carballo. >> Ver ubicación >> Link Street view:

 

Máis info:

https://www.milucorrech.com

Más info:

https://www.milucorrech.com

 

 

Naceu, vive e según ela probablemente morrerá en Bos Aires, Arxentina. Sempre garabateou máis alá das súas actividades principais e fai uns anos aprendeu a pasar pequenas imaxes a metros cadrados.

 

Os muros fóronse agrandando e sumando, o que lle permitiu viaxar con brocha e rolo en man. Manchou paredes na súa cidade natal, outras cidades arxentinas e outras tantas doutro lado do océano. Agora segue pintando tratando de mellorar muro a muro, pincelada a pincelada.

 

Propón ideas para pensar no lugar da arte e da artista fronte a un modelo capitalista hexemónico que converte a arte en decoración, que absorbe o artista ou pon fronte ao ser ou non ser do mecanismo de exhibición. 

 

Máis info:

https://www.milucorrech.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nació, vive y según ella probablemente morirá en Buenos Aires, Argentina. Siempre garabateó más allá de sus actividades principales e hace unos años aprendió a pasar pequeñas imágenes a metros cuadrados. 

 

Los muros se fueron agrandando y sumando, lo que le ha permitido viajar con brocha y rodillo enmano. Ha manachado paredes de su ciudad natal, otras ciudades argentinas y otras tantas del otro lado del océano. Ahora sigue pintando y tratanndo de mejorar muro a muro, pincelada a pincelada.

 

Propone ideas para pensar en el lugar del arte y de la historia frenrte a un modelo capitalista hegemónico que convierte el arte en mera decoración y que absorbe al artista o lo pone frente al ser o no ser del mecanismo de exhibición.

 

Más info:

https://www.milucorrech.com

 

 

TRABALLOS ANTERIORES: