PICHIAVO

Valencia

- GAL - 

 

 

Máis Info en:

http://www.pichiavo.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST - 

 

 

Más Info en:

http://www.pichiavo.com

- GAL - 

 

PICHIAVO é primeira confirmación do Rexenera Fest 2019: 

Dúo artístico valenciá, recoñecidos pola súa habilidade para crear relacións entre arte, arquitectura, escultura, espazo e contextos sociais, adoptando un enfoque atractivo e performativo. Na súa arte podemos identificar a perfecta deconstrución da arte clásica e da máis actual Arte Urbana para crear unha nova fusión, que sendo fiel a súa herencia clásica.

PichiAvo son un dende 2007, fuxindo do egocentrismo do graffiti, únense para crear unha obra individual que recita unha poética conceptualmente urbana. Nace do formalismo artístico da rúa, transferindo fragmentos do muro ao lenzo e viceversa nuha visión moi persoal.

Este Ano foron os encargados de crear a “Falla Municipal” das “Fallas de Valencia”, xunto aos artistas “falleros” Latorre y Sanz.

 

Máis Info en:

http://www.pichiavo.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST - 

 

PICHIAVO es la primera confirmación del Rexenera Fest 2019:

Dúo Español, reconocidos por su habilidad para crear relaciones entre arte, arquitectura, escultura, espacio y contextos sociales, adoptando un enfoque altamente atractivo y performativo, rotundo en su discurso artístico y plenamente innovador en sus fusiones. En su arte podemos identificar la perfecta deconstrucción del arte clásico y del más actual Arte Urbano para crear una nueva fusión que siendo fiel a su herencia clásica produce una visión del arte.PichiAvo son uno desde 2007, huyendo del egocentrismo del graffiti,se unen para dar a luz una obra individual que recita una poética conceptualmente urbana,nacida del formalismo artístico de la calle,transfiriendo fragmentos del muro al lienzo y viceversa en una visión personal.

Este Año han sido los encargados de crear la Falla Municipal junto a los veteranos artistas falleros Latorre y Sanz.

 

Más Info en:

http://www.pichiavo.com

TRABALLOS ANTERIORES: