Satr

China

 

 

- GAL -

 

SATR crea as súas obras utilizando diferentes tipos de ideas e inspiracións ao redor das súas propias experiencias vitais. Estas ideas reflexaas nas súas obras principalmente a través da representación de animais, dotándoos de forza e dun gran simbolísmo. A través da súa gama cromática reducida e con unha pincelada vigorosa, crea unha tensión e movimiento conseguindo captar rapidamente a mirada do público.

 

Máis info:

http://satr-art.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- CAST -

SATR crea sus obras utilizando diferentes tipos de ideas e inspiraciones al rededor de sus propias experiencias vitales. estas ideas las refleja en sus obras principalmente a través de animales, dotándolos de una fuerza y de un gran simbolísmo. A través de su gama cromática reducida y con una pincelada vigorosa, crea una tensión y movimiento consiguiendo captar rapidamente la atención del público.

 

Más info:

http://satr-art.com

 

TRABALLOS ANTERIORES: