ALBERTO MONTES

 

(Gal)

Con ese amor por deconstuír, desordear e voltar a ordear a partir dun premeditado caos, Alberto atopou a armonía a partir dese puzle mental no que as pezas estaban primeiro tiradas polo chan ao redor do entorno do propio muro. A partir de ahí, esas fichas foron collendo forma e atopando unha orde coherente, conformada por prantas, flores e vexetación que arrodea a parede. 

conseguindo que todo adquira sentido e a contextualización do propio contexto. Un mural xerado a partir do que rodea a parede e un xogo formal e conceptual a raíz do territorio que habita o inmoble. 

 

Localización >> Rúa Túnel, 19 >> MAPA

 

—-

 

(Cast)

 

Con ese amor por deconstruír, desordenar y volver a ordenar a partir de un premeditado caos, Alberto encontró la armonía a partir de ese puzle mental en que las piezas estaban ya primero tiradas por el suelo alrededor del propio muro. 

 

A partir de ahí, esas fichas fueron cogiendo forma y encontrando un orden coherente, conformado por plantas, flores y vegetación que rodea la pared, consiguiendo que todo adquiera sentido y la contextualización del propio contexto.

 

Un mural generado a partir de lo que rodea la pared y un juego formal y conceptual a la partir del territorio que habita el inmueble. 

 

Localización >> Calle Túnel, 19 >> MAPA

 

 


ALBERTO MONTES (+info)

 

Gal

 

O sevillano Alberto Montes, é pintor e muralista, graduado en Belas Artes pola Universidade da súa cidade natal e máster de Producción Interdisciplinar pola Universidade de Málaga. Ten participado en numerosas exposicións colectivas, así como en festivais de arte urbano a nivel internacional, dos que destacan proxectos como a II Bienal Universitaria Andaluza de Arte Contemporáneo (BIUNIC, 2017), CREENÇA (Cal Rosal, 2018), HOMELESS (Miami, 2018), Void Projects Residency (Nova Iorque, 2019) e tamén recibíu varios premios como a 1° Medalla de Oro de la beca El Paular (Segovia, 2017) e 1° Premio CREA JOVEN (Sevilla, 2018).

 

A súa obra caracterízase pola investigación plástica, que indaga principalmente na configuración da imaxe pictórica a través da concepción da paisaxe, movéndose comodamente entre a figuración e a abstracción.  Unha  proposta que incita á pausa, á contemplación e a reflexión. Tratando sobre o cuestionamiento da imaxe pintada, facéndoa dubidar a través do propio proceso pictórico e abrindo así constantemente novas liñas de investigación. 

 

 

Máis info sobre Alberto Montes:

https://www.instagram.com/alberto__montes/

 

 

———

 

Cast

 

El sevillano Alberto Montes, es pintor y muralista, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y  Máster de Producción Interdisciplinar por la Universidad de Málaga.  Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, así como en festivales de arte urbano a nivel internacional, de los que destacan proyectos como la II Bienal Universitaria Andaluza de Arte Contemporáneo (BIUNIC, 2017), CREENÇA (Cal Rosal, 2018), HOMELESS (Miami, 2018), Void Projects Residency (Nueva York, 2019) y ha recibido varios premios entre los que destaca 1° Medalla de Oro de la beca El Paular (Segovia, 2017) y 1° Premio CREA JOVEN (Sevilla, 2018).

 

Su obra se caracteriza por una investigación plástica que indaga en la configuración de la imagen pictórica a través de la concepción del paisaje, moviéndose comodamente entre la figuración y la abstracción. Una propuesta que incita a la pausa, a la contemplación y la reflexión. Tratando sobre el cuestionamiento de la imagen pintada, haciéndola dudar a través del propio proceso pictórico, abriendo así constantemente nuevas líneas de investigación. 

 

Más info sobre Alberto Montes:

https://www.instagram.com/alberto__montes/

 

+ imaxes: