ALEGRÍA DEL PRADO (1)

Este xigante raposo chegou a Lagoa para formar parte do barrio e pasa agora a habitar o particular bestiario de Alegría del Prado. A figura deste titán, deste animal gardan,  actúa como simbolo da astucia e dos coidados, dúas salvaguardas intrínsecamente necesarias para protexer o fogar, manter unida á familia e coidar de cada un dos membros con agarimo. 


ALEGRÍA DEL PRADO (México/España)

 

Estarán pintando na Rúa Carpinteiros s/n >>  MAPA

 

Gal:

 

Alegría del Prado é un dúo creativo formado por Octavio Alegría (México) e Ester del Prado (España). Ambos traballan xuntos dende 2010 intercalando a súa obra e creando un arte mestizo cunha sólida identidade artística. 

 

Cunha obra moi variada en formatos e técnicas,  o seu traballo en pintura e mural a gran escala é recoñecido a nivel internacional e teñen participado en numerosos eventos de arte urbana ao longo do mundo. 

 

O seu imaxinario móvese nun fino equilibro entre a figuración e o naturalismo, un estilo cargado de detalles cun matiz surrealista moi persoal. Crean mundos oníricos que se enraízan a unha naturaza chea de simbolismos. Co debuxo combinan os seus coñecementos de gravado para crear outro tipo de llinguaxes. Narran encontros cun mundo onírico que rescata as ideas que xurden nos saltos do subconsciente á consciencia, do invisible ao que se pode facer visible.

 

Máis info sobre Alegría del Prado:

https://www.instagram.com/alegriadelprado/

 

————————————————————————————————

 

Cast:

 

Alegria del Prado es un dúo creativo formado por Octavio Alegría (México) y Ester del Prado (España). Ambos trabajan juntos desde 2010 intercalando su obra y creando un arte mestizo con una sólida idéntidad artística. 

 

Con una obra muy variada en formatos y técnicas,  su trabajo en pintura y mural a gran escala es reconocido a nivel internacional y han participado en numerosos eventos de arte urbano a lo largo del mundo. 

 

Su imaginario se mueve en un fino equilibro entre la figuración y el naturalismo, un estilo cargado de detalles con un matiz surrealista muy personal. Crean mundos oníricos que se enraízan a una naturaleza llena de simbolismos. Con el dibujo combinan sus conocimientos de gravado para crear otro tipo de lenguajes. Narran encuentros con un mundo onírico que rescata las ideas que surgen en los saltos del subconsciente a la consciencia, de lo invisible a lo que se puede hacer visible.

 

Más info sobre Alegría del Prado:

https://www.instagram.com/alegriadelprado/

 

 

 

+ imaxes: