SUSANA BLASCO

 

(Gal)

 

Coa sensibilidade que caracteriza todo o seu traballo, Susana prantou en Carballo unha preciosista árbore imaxinaria, cosida a través de moitos retales traídos de distintas partes do mundo.  Múltiples anacos de árbores, transprantadas de diferentes culturas e países e esquexadas conxuntamente con moito xeito a base de bisturí e cola de contacto. 

 

Un novo Carballo para Carballo. 

 

Localización >> Rúa Oriente nº 12 >>  MAPA

 

—————

 

(Cast)

 

Con la sensibilidad que caracteriza todo su trabajo, Susana plantó en Carballo un preciosista árbol imaginario, cosido a través de muchos retales traídos de distintas partes del mundo. 

 

Múltiples pedazos de árboles, transplantados de diferentes culturas y países, y esquejados cojuntamente con mucho cuidado a base de bisturí y cola de contacto. 

 

Un nuevo carballo para Carballo.

 

 

Localización >> Rúa Oriente nº 12 >>  MAPA

SUSANA BLASCO 

 

Gal:

 

A aragonesa Susana Blasco, tamén coñecida como Descalza é deseñadora gráfica, ilustradora, collaxista, afiladora de coitelas, zaragozana, londinense, bilbaína e calquer cousa que lle apetezca. Amante de pedras, papeis e tixeiras. É especialista na arte do collage, en levar esta disciplina ao formato mural e unha dos principais referentes desta técnica en España, cunha longa experiencia e traxectoria. 

 

Según ela a clave non está tanto na técnica como no saber mirar e conectar cousas. En manter o cerebro nun punto especial no que todo teña un sentido e conseguir ver onde outros non ven. 

 

Máis info sobre Susana Blasco:

https://susanablasco.com/portfolio_category/collage-art/

https://www.instagram.com/descalza/

 

 

——

 

Cast:

 

La aragonesa Susana Blasco, también conocida como Descalza es diseñadora gráfica, ilustradora, collagista,  afiladora de cuchillas, zaragozana, londinense, bilbaína y cualquier cosa que le apetezca. Amante de piedras, papeles y tijeras. Es especialista en el arte del collage, en llevar esta disciplina al formato mural y una de los principales referentes de esta técnica en España, con una larga experiencia y trayectoria.  

 

Según ella la clave no está tanto en la técnica como en el saber mirar y conectar cosas. En mantener el cerebro en un punto especial en que el que todo tenga un sentido y conseguir ver donde otros no ven. 

 

Más info sobre Susana Blasco:

https://susanablasco.com/portfolio_category/collage-art/

https://www.instagram.com/descalza/

 

+ imaxes: