HARSA

“ LUAR ”

 

V. Galego

 

Carballo pertence a zona xeográfica coñecida como A Costa da Morte, un litoral de espectacular beleza e embravecido mar, que gañou ese sobrenome grazas á multitude de naufraxios que sofreron as súas costas ao longo dos séculos, algúns deles navíos da armada inglesa, que foron os que bautizaron esta costa con ese alcume fai non moito máis de cen anos.

 

Tamén son moitas as lendas, historias e contos populares sobre mitoloxía mariña, naufraxios, piratería, pillaxe e demais liturxia que poboan o imaxinario colectivo da zona, uns máis certos que outros…

 

Profundizando e investigando ao redor destas lendas e contos populares sobre naufraxios e mitoloxía mariña, Harsa artellou habilmente esta composición pragada de poética e fantasía, na que unha serea xigante guía aos navíos que surcan a costa pra evitaren seren presa do fatídico final. A súa linguaxe traballa unha sofisticada síntese coa que consegue resumir unha paisaxe narrativa nunha soa imaxe. Unha habilidade sutíl e sensibel, froito dun traballo de concreción formal a través do modelado das formas, as cores e a composición. 

 

——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-——-

 

V. Castellano

 

“ LUAR ”

 

Carballo pertenece a la zona geográfica conocida como A Costa da Morte, un litoral de espectacular belleza y embravecido mar, que se ganó el sobrenombre gracias a la multitud de naufragios que han sufrido sus costas a lo largo de los siglos.  Algunos de ellos de la armada inglesa, quienes bautizaron esta costa con ese a.k.a. no hace mucho más de cien años atrás.

 

También son muchas las leyendas, historias y cuentos populares sobre mitología marina, naufragios, piratería, pillaje y demás liturgia que pueblan el imaginario colectivo de la zona, sobre ella y sus habitantes, unos más ciertos que otros…La verdad sea dicha.

 

Profundizando e investigando alrededor de estas leyendas y cuentos populares sobre naufragios y mitología marina, Harsa armó habilmente esta composición plagada de poética y fantasía, que hace referencia a una conjugación de varias leyendas y en la que una sirena gigante guía a los navíos que surcan la costa para evitar ser presa del fatídico final. 

 

Su lenguaje trabaja una sofisticada síntesis con la que consigue resumir un paisaje narrativo en una sola imágen. Una habilidad sutil y sensible, fruto del trabajo de concreción formal a través del modelado y el estudio de las formas, los colores y la composición final.

 

Máis info e traballos HARSA: 

HARSA

 

GAL.

 

Harsa é unha artista multidisciplinar que traballa dende fai anos para unha ampla gama de proxectos creativos e marcas. A súa obra está moi vencellada á ilustración contemporánea, con claras referencias á cultura popular e a ilustración dos anos 50 e 60.

 

Diversifica o seu traballo entre colaboracións con axencias de publicidade, editoriais, exposicións e festivais de arte. As súas creacións aparecen en moi diversas áreas (editorial, publicidade, capas para libros, packaging, moda, deseño, etc...)

Publicou en España, México e Arxentina e exposto tamén en Italia, Austria, Escocia e Croacia. 

 

Tamén participa en numerosos festivaies de arte urbana e colaborado con marcas e clientes de primeira liña.

 

——————————-

 

CAST.

 

Harsa es una artista multidisciplinar que trabaja desde hace años para una amplia gama de proyectos creativos, y marcas. Su obra está muy vinculada a la ilustración contemporánea, con claras referencias a la cultura popular y la ilustración de los años 50 y 60.

 

Diversifica su trabajo entre colaboraciones con agencias de publicidad, editoriales, exposiciones, y festivales de arte. Sus trabajos han aparecido en muy diversas áreas (editorial, publicidad, cubiertas para libros, packaging, moda, diseño, etc...)

Ha publicado en España, México y Argentina y expuesto también en Italia, Austria, Escocia y Croacia. 

 

 

También ha participado en numerosos festivales de arte urbano y colaborado con marcas y clientes de primera linea.