MARTA LAPEÑA

 

 

V. Galego:

 

A olería de Buño (Malpica), é unha das máis ancestrais e recoñecidas desta parte do mundo, oficio clave, principal sustento e símbolo emblemático desta pequena localidade da comarca de Bergantiños.

 

A obra de Marta Lapeña adscríbese e entabla ligazóns co territorio no que intervén e os compoñentes culturais locais son cruciais nas súas narrativas. 

 

Unindo os dous cabos creouse unha sinerxia entre estes dous actores, e dun encontro eficaz, xerouse unha nova obra de arte que, ademáis, actúa coma homenaxe e ferramenta de visibilización de toda esta tradición ancestral, que segue moi viva e que soubo sobrevivir aos tempos conxugando tradición e vangarda.  

 

Só tivemos que xuntar as pezas, levar á artista a Buño, e despois, Marta, Shazam!!! fixo a súa maxia…

 

Cunha pincelada solta e precisa, e unha gama cromática luminosa e saturada, inspirada nos bordados e estampados con motivos oleiros de antano (panos, vestidos, etc..) ; a cmposición adquire un poder visual dunha potencia inexquivable, que ademáis da a benvida a Carballo aos que entran no centro pola estrada que ven precisamente de Buño. 

 

Profundos agradecementos ao EcoMuseo Forno do Forte, á artesán Carmen Isabel e á tenda-taller O Falsete por abrirnos as súas portas e colaborar activamente pra que isto sucedese.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V. Castellano:

 

La alfarería de Buño (Malpica - A Coruña), es una de las más ancestrales y reconocidas de esta parte del mundo, oficio clave, principal sustento y símbolo emblemático de esta pequeña localidad de la comarca de Bergantiños.

 

La obra de Marta Lapeña se adscribe y entabla vínculos con el territorio en el que interviene y los componentes culturales locales son cruciales en sus narrativas.

 

Uniendo estos dos cabos se creó una sinergia entre estos dos actores, y de un encuentro eficaz, se generó una nueva obra de arte que además actúa como homenaje y herramienta de visibilización de toda esa tradición ancestral, que sigue muy viva y que supo sobrevivir a los tiempos conjugando tradición y vanguardia.

 

Solo hubo  que juntar las piezas, llevar a la artista a Buño, y después, Marta; Shazam!! hizo su magia.!! 

 

Con una pincelada suelta y precisa, y una gama cromática luminosa y saturada,  inspirada en los bordados y estampados con motivos alfareros de antaño (pañuelos, chales y vestidos); la composición adquiere un poder visual de una potencia inexquivable, que además da la bienvenida a Carballo a los que entran al centro por la carretera que viene precisamente de Buño.

 

Profundos agradecimientos al EcoMuseo Forno do Forte, a la artesana Carmen Isabel y a la tienda-taller O falsete por abrirnos sus puertas y colaborar activamente para que esto sucediese.

 

MARTA LAPEÑA

MARTA LAPEÑA

 

(GAL)

 

Artista plástica e muralista

(Ólvega, Soria 1993)

 

Afincada en Madrid e despois de graduarse en Arquitectura de Interiores pola Universidade Politécnica de Madrid, decide por vocación entregarse á pintura e a investigación e coñecemento de diferentes técnicas. A súa traxectoria inclúe a participación en diferentes galerías, feiras de arte, centros culturais e festivais de arte urbana.

 

A súa obra sitúase entre a pintura e o muralismo, a veces materializada en proxectos específicos e outras en propuestas máis experimentais, influenciada por temas sociais que a preocupan.

 

———————————————————————————————————————.

 

(CAST)

 

Artista plástica y muralista

 

(Ólvega, Soria 1993)

 

Tras graduarse en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica de Madrid, decide por vocación entregarse a la pintura y a la investigación y conocimiento de diferentes técnicas, centrándose más adelante en la concepción y desarrollo de proyectos artísticos y sociales. Su trayectoria incluye la participación en diferentes galerías, ferias de arte, centros culturales y festivales de arte urbano.

 

Su obra se sitúa entre la pintura y el muralismo, a veces materializada en proyectos específicos y otras en propuestas más experimentales. Su trabajo está innatamente influenciado por experiencias de la vida cotidiana y por los temas sociales que le preocupan.