MØU

V. Galego

As obras de Mou reflexionan sobre a fraxilidade do equilibrio no crecemento, tanto colectivo coma individual, entre esa presunta tradición e ese suposto e venerado progreso… 

Neste caso tráenos esta imaxe dual, tan potente e evocadora, que agocha unha narrativa poética na que semella falarnos outra vez tamén dun equilibrio, máis en concreto da balanza entre os elementos antónimos que se compensan nas relacións humanas, pero dende un plano emocional.  Cómo as persoas necesitámonos uns aos outros nas propias relacións que emprendemos ou mantemos, cando unha prende unha chama, quizais a outra tende a apagala, sexa do xeito que sexa, e viceversa. 

Dalgunha maneira uns tiramos dos outros e compensámonos mutua e reciprocamente para seguir adiante. Ese equilibrio emocional, tan necesario nas relacións, de parella, de amizade, de traballo, é do que Mou nos está a falar neste mural,  e da correcta compensación entre esos elementos para conseguir un sustento desa dualidade no tempo. 

————————————————————————————

V. Castellano

Las obras de Mou reflexionan sobre la fragilidad del equlibrio en el crecimiento, tanto colectivo como individual, entre esa presunta tradición y ese supouesto y venerado progreso…

En este caso nos trae esta imagen dual, tan potente y evocadora, que esconde una narrativa poética en la que parece hablarnos otra vez de un equilibrio, más concretamente de la balanza entre los elementos antónimos que se compensan en las relaciones humanas, per desde un plano emocional. Cómo las personas nos necesitamos unos a otros en las propias relaciones que emprendemos o mantenemos, cuando una prende una llama, quizás la otra tiende a apagarla, sea de la manera que sea, y viceversa.

 

De alguna manera unos tiramos de los otros y nos compensamos mútua y reciprocamente para seguir adelante. Ese equilibrio emocional, tan necesario en las relaciones, de pareja, de amistad, de trabajo, es de lo que Mou nos está hablando en este mural, y de la correcta compensación entre esos elementos para conseguir un sustento de esa dualidad en el tiempo. 

Máis info e traballos de MØU: 

 

MØU

 

GAL.

 

Artista multidisciplinar cunha carreira marcada polo deseño gráfico, o muralismo e a música, é cofundador do estudio Mutante Creativo, ademáis de co-director e comisario en eventos de arte urbana como o DesOrdes Creativas (Ordes), Cromático (Cambre), Contemporánea (Compostela) ou o propio Rexenera Fest (Carballo).

 

A súa infancia estivo marcada polo debuxo, personaxes das series de animación enchían as súas libretas e pouco a pouco foise asomando ao mundo do cómic e do graffiti.

 

É Titulado en gráfica publicitaria pola escola Pablo Picasso da Coruña, de aí a súa influencia do deseño gráfico na súa obra, crea un estilo onde predomina unha paleta de cor reducida e desaturada, creando volume a través de formas planas, todo reforzado cunha liña persistente e limpa.

 

 

————————————————————————————————

 

CAST.

 

Artista multidisciplinar con una carrera marcada por el diseño gráfico, el muralismo y la música, es cofundador del estudio Mutante Creativo, además de co-director y comisario en en eventos de arte urbana como el DesOrdes Creativas (Ordes), Cromático (Cambre), Contemporánea (Compostela) o el propio Rexenera Fest (Carballo).

 

Su infancia estuvo marcada por el dibujo, personajes de series de animación llenaban sus libretas y poco a poco se fué asomando al mundo del cómic y del graffiti.

 

 

Es Titulado en gráfica publicitaria por la escuela Pablo Picasso de A Coruña,  de ahí su influencia del diseño gráfico en su obra, crea un estilo donde predomina una paleta de color reducida y desaturada, creando volúmenes a través de formas planas, todo reforzado con una línea persistente y limpia.