MARIJA TIURINA

 

Rúa Oriente, 7

 

 

(GAL)

 

“Adiante xuntos”

 

A artista lituana sacou do seu surrealista mundo interior esta imaxe pragada de simbolismos cos que, namorou ao barrio e consquistou esta parede da rúa Oriente. 

 

Esta bonita e dinámica composición, contrapón unha forte proclama á contrucción do ben común… Coa continua crise de refuxiados que existe no mundo, hoxe en día en particular en Europa debido á guerra en Ucrania, son demasiadas as persoas que se ven obrigadas a fuxir dos seus fogares e teñen que manterse xuntas pra sobrevivir e preservar a súa cultura alá a onde vaian.  Quizais camiñar xuntos baixo un mesmo teito sexa o único camiño para facer de calquer lugar un fogar común.

 

————

 

(ES)

 

“Adelante juntos”

 

La artista lituana extrajo de su surrealista mundo interior esta imagen plagada de simbolismos con los que, enamoró al barrio y conquistó esta pared de la calle Oriente.

 

Esta bonita y dinámica composición, contrapone una fuerte proclama a la contrucción del bien común… Con la continua crisis de refugiados que existe en el mundo, hoy en día en particular en Europa debido a la guerra de Ucrania, son demasiadas las personas que se ven obligadas a huír de sus hogares y tener que mantenerse juntas para sobrevivir y preservar su cultura allá a donde vayan.

 

Quizas caminar juntos bajo un mismo techo sea el único camino para hacer de culaquier lugar un hogar común.

 

————

 

 

(ENG)

 

"Forward together"

 

The Lithuanian artist extracted this beautiful and dynamic composition full of symbolism from her surreal inner world. It's fair to say that the neighborhood fell in love with it.

 

With the continuing refugee crisis, in particular due to the war in Ukraine, too many people are being forced to leave their homes. The only option for them is to stay together to survive and preserve their culture wherever they go. Perhaps walking together is the only way to make any place a common home.

 

 

MARIJA TIURINA

MARIJA TIURINA (Lituania)

 

(GAL)

 

Marija Tiurina é unha ilustradora de Lituania que actualmente reside en Londres. Conta con máis de dez años de experiencia no campo da Arte e o Deseño Comercial e con marcas como Apple, Saatchi & Saatchi, Disney, Wacom, Computer Arts, Microsoft... no seu curriculum.

A variedade de proxectos nos que traballa van desde a Publicidade, a libros impresos para nenos, pasando por xogos, Arte conceptual, ilustración online... e, por suposto, o muralismo.

 

Podedes botar un ollo ao seu traballo aquí:

📱 instagram.com/marijatiurina

🏪 marijatiurina.com/work

 

———

(ES)

 

Marija Tiurina es una ilustradora de Lituania que actualmente reside en Londres. Cuenta con más de diez años de experiencia en el campo del Arte y el Diseño Comercial y con marcas como Apple, Saatchi & Saatchi, Disney, Wacom, Computer Arts, Microsoft... en su curriculum.

La variedad de proyectos en los que trabaja van desde la Publicidad, a libros impresos para niños, pasando por juegos, Arte conceptual, ilustración online... y, por supuesto, el muralismo.

 

Podéis echar un ojo a su trabajo aquí:

📱 instagram.com/marijatiurina

🏪 marijatiurina.com/work